ARITMETIKA


Edozertarako erabil daiteke aritmetika. Eguneroko kontaketak egiteko, baina baita ere kalkulu zientifiko aurreratuiak egiteko erabiltzen den arloa dugu.


  • Zenbaki arruntak
  • Zatigarritasuna
  • Zenbaki osoak
  • Zenbaki hamartarrak
  • Frakzioak. Zenbaki razionalak
  • Proportzionaltasuna
  • Sistema metrikoa
  • Zenbaki errealak
  • Zenbaki konplexuak
  • Segidak eta progresioak